Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Heydər Əliyev Fondu-layihələr

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Xəzər rayonunda həyata keçirilən layihələr

 

       Heydər Əliyev Fondu Tərəfindən Binə qəsəbəsində Tədris və Xidmət

Kompleksi inşa edilmişdir 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/59/5154/

 

 

      XƏZƏR RAY ONUNUN BİNƏ QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN “ÜMİD YERİ” UŞAQ SIĞINACAĞI HEYDƏR ƏLİYEV FONDU  TƏRƏFİNDƏN ƏSASLI ŞƏKİLDƏ YENİDƏN QURULUB

 foundation.org/az/content/view/72/4932/%E2%80%9C%C3%9Cmid-yeri%E2%80%9D-u%C5%9Faq-s%C4%B1%C4%9F%C4%B1naca%C4%9F%C4%B1

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN MƏRDƏKAN QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN XÜSUSİ MƏKTƏBİ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ YENİDƏN QURULUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/4610/D%C3%B6vl%C9%99t-S%C9%99rh%C9%99d-Xidm%C9%99tinin-X%C3%BCsusi-M%C9%99kt%C9%99bi

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN MƏRDƏKAN QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN “İNCİ” KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “MƏKTƏBƏQƏDƏR

                                                                      TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ  ƏSASLI TƏMİR EDİLİB                                                                                                                                                                                                                                  https://heydar-aliyevfoundation.org/az/content/view/72/4604/M%C9%99rd%C9%99kan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-%E2%80%9C%C4%B0nci%E2%80%9Dk%C3%B6rp%C9%99l%C9%99reviu%C5%9Faqba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

 

 

     XƏZƏR RAYONUNUN BİNƏ QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN 343 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ İNŞA EDİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/4434/Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-k%C3%B6rp%C9%99l%C9%99r-evi-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN ŞÜVƏLAN QƏSƏBƏSİNDƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLAR ÜÇÜN 2 NÖMRƏLİ XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “UŞAQ EVLƏRİ VƏ İNTERNAT MƏKTƏBLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YENİDƏN QURULUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/4226/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-%C5%9E%C3%BCv%C9%99lan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-2-n%C3%B6mr%C9%99li-x%C3%BCsusi-internat-m%C9%99kt%C9%99bi

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BUZOVNA QƏSƏBƏSİNİN ALBALILIQ YAŞAYIŞ MASSİVİNDƏ YERLƏŞƏN 340 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ İNŞA EDİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/4219/Buzovna-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sinin-Albal%C4%B1l%C4%B1q-ya%C5%9Fay%C4%B1%C5%9F-massivind%C9%99-340-n%C3%B6mr%C9%99li-k%C3%B6rp%C9%99l%C9%99r-evi-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 


 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BİNƏ QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN ŞƏHİD ƏRƏSTUN BƏYLƏROV ADINA 84 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEVFONDUNUNTƏŞƏBBÜSÜ İLƏ “MƏKTƏBƏQƏDƏRTƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YENİDƏN QURULUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/4178/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-84-n%C3%B6mr%C9%99li-k%C3%B6rp%C9%99l%C9%99r-evi-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN MƏRDƏKAN QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN 91 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ “MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN İNKİŞAFI”  PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YENİDƏN QURULUB.      https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/4183/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-M%C9%99rd%C9%99ka

-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-91n%C3%B6mr%C9%99k%C3%B6rp%C9%99l%C9%99r

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN TÜRKAN QƏSƏBƏSİNDƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLAR ÜÇÜN 6 NÖMRƏLİ RESPUBLİKA XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/3507/T%C3%BCrkan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-6-n%C3%B6mr%C9%99li-respublika-x%C3%BCsusi-internat-m%C9%99kt%C9%99bi

 

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN TÜRKAN QƏSƏBƏSİNDƏ 214 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ İNŞA EDİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/2851/T%C3%BCrkan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-214-n%C3%B6mr%C9%99li-k%C3%B6rp%C9%99l%C9%99r-evi-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BİNƏ QƏSƏBƏSİNDƏ 285 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR-EVİ UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ YENİDƏN İNŞA EDİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/2840/Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-285-n%C3%B6mr%C9%99li-k%C3%B6rp%C9%99l%C9%99r-evi-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BİNƏ QƏSƏBƏSİNDƏKİ 326 NÖMRƏLİ TAM ORTA MƏKTƏB HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “YENİLƏŞƏN AZƏRBAYCANA YENİ MƏKTƏB” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ İNŞA OLUNUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/721/Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99si-326-n%C3%B6mr%C9%99li-tam-orta-m%C9%99kt%C9%99b

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BUZOVNA QƏSƏBƏSİNDƏKİ 5 NÖMRƏLİ TEXNİKİ PEŞƏ MƏKTƏBİ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ VƏ DƏSTƏYİ İLƏ YENİDƏN İNŞA EDİLİB. 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/720/Buzovna-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-5-n%C3%B6mr%C9%99li-texniki-pe%C5%9F%C9%99-m%C9%99kt%C9%99bi

 

 

 

XƏZƏR RAYONU ZİRƏ QƏSƏBƏSİNDƏKİ NÜSRƏT YAQUBOV ADINA 120 NÖMRƏLİ TAM ORTA MƏKTƏB HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ İNŞA EDİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/719/Zir%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-120-n%C3%B6mr%C9%99li-tam-orta-m%C9%99kt%C9%99b

 

 

 

XƏZƏR RAYONU 78 NÖMRƏLİ KÖRPƏLƏR EVİ-UŞAQ BAĞÇASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “TƏHSİLƏ DƏSTƏK” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YENİDƏN QURULUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/150/X%C9%99z%C9%99r-rayonu-78-sayl%C4%B1-k%C3%B6rp%C9%99l%C9%99r-evi-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BUZOVNA QƏSƏBƏSİNDƏKİ 8 NÖMRƏLİ SANATORİYA TİPLİ İNTERNAT MƏKTƏBİ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “UŞAQ EVLƏRİ VƏ İNTERNAT MƏKTƏBLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ƏSASLI TƏMİR EDİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/723/Buzovna-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-8-n%C3%B6mr%C9%99li-sanatoriya-tipli-internat-m%C9%99kt%C9%99bi

 

 

 

XƏZƏR RAYONU TÜRKAN QƏSƏBƏSİ D. CƏBRAYILOV ADINA 119 SAYLI MƏKTƏB HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “YENİLƏŞƏN AZƏRBAYCANA YENİ MƏKTƏB” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ƏSASLI TƏMİR OLUNUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/540/T%C3%BCrkan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99si-119-sayl%C4%B1-m%C9%99kt%C9%99b

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN ŞÜVƏLAN QƏSƏBƏSİNDƏKİ A.S.MAKARENKO ADINA RESPUBLİKA HUMANİTAR FƏNLƏR TƏMAYÜLLÜ GİMNAZİYA HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “UŞAQ EVLƏRİ VƏ İNTERNAT MƏKTƏBLƏRİNİN İNKİŞAFI PROQRAMI” ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ƏSASLI TƏMİR OLUNUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/2239/%C5%9E%C3%BCv%C9%99lan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-A.S.Makarenko-ad%C4%B1na-Respublika-Humanitar-F%C9%99nl%C9%99r-T%C9%99may%C3%BCll%C3%BC-Gimnaziya

 

 

ŞAĞAN QƏSƏBƏSİ 3 SAYLI İNTERNAT EVİ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “UŞAQ EVLƏRİ VƏ İNTERNAT MƏKTƏBLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YENİDƏN QURULUB. 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/38/%C5%9Ea%C4%9Fan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-3-sayl%C4%B1-u%C5%9Faq-internat-evi

 

 

 

XƏZƏR RAYONU BİNƏ QƏSƏBƏSİ S. ABBASOV ADINA 117 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “YENİLƏŞƏN AZƏRBAYCANA YENİ MƏKTƏB” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YENİDƏN TİKİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/539/Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99si-117-sayl%C4%B1-tam-orta-m%C9%99kt%C9%99b

 

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU “TƏHSİLƏ DƏSTƏK” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ZİRƏ QƏSƏBƏSİNDƏ YENİ UŞAQ BAĞÇASI İNŞA EDİB. 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/541/Zir%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

 

ŞÜVƏLAN QƏSƏBƏSİNDƏ BEYİN İFLİCİ VƏ POLİMİELİT KEÇİRMİŞ UŞAQLAR ÜÇÜN 16 SAYLI XÜSUSİ İNTERNAT MƏKTƏBİ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “UŞAQ EVLƏRİ VƏ İNTERNAT MƏKTƏBLƏRİNİN İNKİŞAFI” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ƏSASLI TƏMİR EDİLİB. 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/2162/%C5%9E%C3%BCv%C9%99lan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-beyin-iflici-v%C9%99-polimielit-ke%C3%A7irmi%C5%9F-u%C5%9Faqlar-%C3%BC%C3%A7%C3%BCn-16-sayl%C4%B1-x%C3%BCsusi-internat-m%C9%99kt%C9%99bi

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN QALA QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN 63 NÖMRƏLİ UŞAQ BAĞÇASI YARARSIZ VƏZİYYƏTDƏ OLDUĞUNDAN HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ BAĞÇA ÜÇÜN YENİ BİNA TİKİLİB. 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/3717/Qala-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-63-n%C3%B6mr%C9%99li-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN TÜRKAN QƏSƏBƏSİNDƏ 262 NÖMRƏLİ ORTA MƏKTƏB HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN “YENİLƏŞƏN AZƏRBAYCANA YENİ MƏKTƏB” PROQRAMI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ƏSASLI TƏMİR EDİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/3768/T%C3%BCrkan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99si-262-n%C3%B6mr%C9%99li-orta-m%C9%99kt%C9%99b

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BİNƏ QƏSƏBƏSİNDƏ YERLƏŞƏN UŞAQ BAĞÇASI 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/72/3716/Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-u%C5%9Faq-ba%C4%9F%C3%A7as%C4%B1

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN TÜRKAN QƏSƏBƏSİNDƏKİ POLİKLİNİKA HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ TİKİLİB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/91/2852/T%C3%BCrkan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-poliklinika-

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN MƏRDƏKAN QƏSƏBƏSİNDƏKİ UŞAQ TİBBİ REABİLİTASİYA XƏSTƏXANASI

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/91/2251/M%C9%99rd%C9%99kan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-U%C5%9Faq-Tibbi-Reabilitasiya-X%C9%99st%C9%99xanas%C4%B1

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN QALA QƏSƏBƏSİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ 29 NÖMRƏLİ BİRLƏŞMİŞ ŞƏHƏR XƏSTƏXANASININ FİLİALI AÇILIB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/91/549/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-Qala-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-x%C9%99st%C9%99xana

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN ZİRƏ QƏSƏBƏSİNDƏKİ MÜALİCƏ DİAQNOSTİKA MƏRKƏZİ HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ YENİDƏN QURULUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/91/550/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-Zir%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-M%C3%BCalic%C9%99-Diaqnostika-M%C9%99rk%C9%99zi

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN ŞÜVƏLAN QƏSƏBƏSİNDƏKİ 31 NÖMRƏLİ BİRLƏŞMİŞ ŞƏHƏR XƏSTƏXANASI 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/91/547/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-%C5%9E%C3%BCv%C9%99lan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-31-n%C3%B6mr%C9%99li-birl%C9%99%C5%9Fmi%C5%9F-%C5%9F%C9%99h%C9%99r-x%C9%99st%C9%99xanas%C4%B1

 

 

 

Zirə Mədəniyyət Mərkəzi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən xüsusi layihə əsasında inşa edilib. 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/4230/Zir%C9%99-M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t-M%C9%99rk%C9%99zi-

 

 

 

“Tullantıdan sənətə” muzeyi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisində yaradılıb.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/3975/%E2%80%9CTullant%C4%B1dan-s%C9%99n%C9%99t%C9%99%E2%80%9D-muzeyi

 

 

 

Mərdəkan qəsəbəsindəki Heydər Cümə məscidi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yenidən qurulub.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/3124/M%C9%99rd%C9%99kanda-Heyd%C9%99r-C%C3%BCm%C9%99-m%C9%99scidi

 

 

 

Binə qəsəbəsindəki İmam Rza məscidi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yenidən qurulub.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/2720/Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-%C4%B0mam-Rza-m%C9%99scidi

 

 

 

Qala Əntiq Əşyalar Muzeyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Qala Dövlət Tarix Etnoqrafiya qoruğunun ərazisində yaradılıb.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/2242/Qala-%C6%8Fntiq-%C6%8F%C5%9Fyalar-Muzeyi

 

 

 

Binə Mədəniyyət Mərkəzi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı təmir edilib.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/2214/Bin%C9%99-M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t-M%C9%99rk%C9%99zi

 

 

 

Türkan Mədəniyyət Mərkəzi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunub.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/2215/T%C3%BCrkan-M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t-M%C9%99rk%C9%99zi

 

 

 

Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsindəki Cümə məscidi Heydər Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində yenidən qurulub.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/802/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-Buzovna-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-C%C3%BCm%C9%99-m%C9%99scidi

 

 

 

Qala Arxeoloji – Etnoqrafik Muzey Kompleksi

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/2243/Qala-Arxeoloji-Etnoqrafik-Muzey-Kompleksi

 

 

 

Mərdəkan Mədəniyyət Sarayı

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/2222/M%C9%99rd%C9%99kan-M%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t-Saray%C4%B1

 

 

 

Binə qəsəbəsindəki Möhsün Səlim məscidi

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/139/799/Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-M%C3%B6hs%C3%BCn-S%C9%99lim-m%C9%99scidi

 

 

 

 

Mərdəkan qəsəbəsində XVI əsrə aid Pir Həsən ziyarətgahında əsaslı təmir və bərpa işləri aparmışdır.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/92/2212/Pir-H%C9%99s%C9%99n-ziyar%C9%99tgah%C4%B1

 

 

 

BUZOVNA QƏSƏBƏSİNDƏKİ 1 SAYLI PSİXONEVROLOJİ SOSİAL XİDMƏT MÜƏSSİSƏSİNİN BİNASI HEYDƏR ƏLİYEV FONDU TƏRƏFİNDƏN ƏSASLI SURƏTDƏ YENİDƏNQURULUB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/93/4858/Buzovna-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-1-sayl%C4%B1-psixonevroloji-sosial-xidm%C9%99t-m%C3%BC%C9%99ssis%C9%99si

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN ZİRƏ QƏSƏBƏSİNDƏ 1941-45-Cİ İLLƏR II DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ HƏLAK OLANLARIN XATİRƏSİNƏ KOMPLEKS HEYDƏR ƏLİYEV FONDU TƏRƏFİNDƏN YARADILIB.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/93/3953/Zir%C9%99d%C9%99-II-D%C3%BCnya-m%C3%BCharib%C9%99sind%C9%99-h%C9%99lak-olanlar%C4%B1n-xatir%C9%99sin%C9%99-kompleks

 

 

 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU TƏRƏFİNDƏN XƏZƏR RAYONUNUN MƏRDƏKAN QƏSƏBƏSİNDƏ KÜTLƏVİ KİTABXANA ÜÇÜN MÜASİR BİNA TİKİLMİŞDİR.

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/93/2231/M%C9%99rd%C9%99kan-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-k%C3%BCtl%C9%99vi-kitabxana

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN BİNƏ QƏSƏBƏSİNDƏ İSTİFADƏYƏ VERİLMİŞ YENİ STADİON 

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/94/722/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-Bin%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-yeni-stadion

 

 

 

XƏZƏR RAYONUNUN ZIRƏ IDMAN KOMPLEKSI

https://heydar-aliyev-foundation.org/az/content/view/94/152/X%C9%99z%C9%99r-rayonunun-Zir%C9%99-q%C9%99s%C9%99b%C9%99sind%C9%99-idman-kompleksi

 

 

Keçidlər