Home Contact Phone
background
  • Ünvan: AZ 1044 , Mərdəkan qəsəbəsi, Telman küçəsi 4
  • Faks: (+994 12) 454-69-30
  • E-mail: mail@xazar-ih.gov.az

Xəbərlər

XƏZƏR RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ XALQIMIZI FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 75-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ TƏBRİK EDİR, VƏTƏNİMİZƏ YENİ-YENİ QƏLƏBƏLƏR ARZU EDİR.